Jax' place

Bygg en rörförstärkare

Hififorum Tube Amplifier

Komponenter med kommentarer

Komponentlista för en kanal finns här.


  • C_EU_MICA_500V är 500V glimmerkondensatorer.
  • C_EU_PP_630V är 630V polypropylen.
  • C_EU_PE_2KV är 2000V.
  • CPOL_EU_xxV är olika elektrolyter.
  • R_EU_MELF_0.6W är metallfilm 1% 0,6W.
  • R_EU_MELF_2W är metallfilm 5% 2W.
  • R_EU_MELF_3W är metallfilm 5% 3W.
  • R_EU_COMP_1W är kolkompositionsmotstånd 1W.
  • R_EU_WW_9W är ett trådlindat keramiskt motstånd på 9W.

RLNET är en komponent gjord av ett kolmassamotstånd på 10 ohm 1W med 12 varv 0.6 mm emaljerad koppartråd lindat på kroppen. Att jag tog just 0,6 mm beror på att det är den tjockaste tråden där kan bränna bort emaljen med lödkolven. Gäller den tråd som ELFA säljer. Går det inte att få tag på kolmassa kan ett metallfilmmotstånd 10 ohm 3W fungera, den högre effekten är enbart för att få en större kropp att linda på.


Potentiometrarna är flervarviga trimdito med cermetbana och linjär kurva.


Det är upp till var och en att använda de komponenter de tycker de vill ha och jag lägger mig inte i detta så länge de uppfyller ovanstående specifikationer. Populärt är att parallellkoppla polypropylener med elektrolyterna till exempel.


Drosslarna DR1 och DR2 är exempel. Vad som helst med specifikation i närheten passar. Nättransformatorn kan även den vara vad som helst som har samma specifikation som den utpekade. 6.3V glödlindning ska tåla 8A eller ha 2 lindningar på vardera 4A. Finns inget uttag för biasspänning går detta att lösa genom att försörja strömgeneratorerna från en lågspänningslindning, exempelvis den oanvända 5V-lindningen på den jag använt. Koppla en spänningsdubblande likriktare på den för att få c:a 12V. Bias kan tas via ett motstånd från ena högspänningen till biaslikriktaren. Exakt värde på detta får räknas ut.


Utgångstrafon bör ha en primärimpedans på runt 5000 till 7000 ohm med skärmgalleruttag på 43%. Jag brukar vilja ”dra på” med järn så jag väljer för det mesta ta transformatorer som tål dubbla uteffekten vid 30Hz. Basåtergivningen blir bättre då. Har man en utgångstransformator med ett uttag på 16 ohm ansluter man med fördel motkopplingen dit. R29 och C8 byts då till 22 kohm resp. 100pF.

De som vet vad de gör kan leka med R31, C5 och C8 för att anpassa till den utgångstransformator man valt.


Man måste inte ha faskompenseringen R8, R9, R10, R11, C3 och C4, steget är stabilt ändå. Man kan ersätta R8 och R9 med tråd, ta bort de andra komponenterna och byta R12 och R13 till 33 kohm 3W. Nackdelen är att drivsteget får lite mindre svängrum att leka med. Även här gäller för de som vet hur man gör för att justera faskompenseringen. Schema utan detta nät finns här.


HF-kompenseringen R31, C5 och C8 bör inte tas bort, fasmarginalen blir otäckt liten då med risk för självsvängning. Värdet på C8 kan dock provas fram med oscilloskop och fyrkantgenerator ställd på 10kHz. Fyrkanten bör vara en smula rundad om man mäter med resistiv last.


Ingångsfiltret R1 och C1 är för att stoppa högfrekvensinstrålning, det är inget måste att använda. C2 används för att räta ut det sista i frekvensgångens låga ände och är inte heller absolut nödvändig.

Tillägg Jan 2019

2W 1% metallfilm finns att få tag i numera, billigast från Kina där man kan köpa en sats med nästan alla E12-värden till ganska lågt pris.


Alla 0,6W metallfilmmotstånd kan vara 0,25W 1% som är enklare att få tag i.


Motstånd som helst ska matchas parvis är R3-R4 och R6-R7. R26-R27 ska helst väljas ut så nära 1 ohm som möjligt och matchas.


Om möjligt så är det bästa man kan ha för R18, R19, R20 och R21 kolmassamotstånd 1W.


Om man kan åstadkomma ett nätaggregat som levererar 435V anodspänning kan man använda utgångs-transformatorerna som sitter i Dynaco/Dynakit ST70, MkIII och MkIV. Sådana finns nya att få tag i. Byt i så fall R28 till 15 ohm och montera inte C9. Motkopplingen tas från 16-ohmsuttaget på transformatorn, R29 byts till 22k samt C8 till 100pF. Bias kan ställas upp till 50mA per rör men det är tveksamt om moderna EL34 håller för det, prova 35-40mA och håll koll på skärmgallren så de inte glöder.