Jax' place

Bygg en rörförstärkare

Hififorum Tube Amplifier

Schema förstärkardel

Bild på HFTA schema

Klicka på bilden för en större version


Schemat visar varianten för utgångstransformator från Hammond med deras speciella sekundärlindning. Här är den kopplad för 8 ohm ut. Schemat visar en kanal, för stereo går således åt två av den.


V1 bildar ingångsstegets differentialförstärkare. V2 är drivstegets dito. Mellan dessa sitter stegkompenseringar som stabiliserar förstärkaren. V3 och V4 är slutrören. De arbetar i klass AB1 med fixerad förspänning på sina styrgaller. Steget är ultralinjärkopplat genom anslutningen av skärmgallren till uttag på primärlindningen. Förspänningen (bias) är vald så rören drar ungefär halva sin tillåtna förlusteffekt vilket om inte annat ger lång livslängd på rören. Dioderna D1 och D2 skyddar V2 vid spänningstillslag genom att begränsa strömrusningen som man annars kan få just när rören börjar bli varma. Detta på grund av direktkopplingen till drivsteget. Vid drift blir dioderna backspända av V2’s förspänning så de medverkar inte.


Q100, Q101 och D100 med tillhörande motstånd utgör konstantströmgeneratorn som ser till att dra konstant ström genom V1’s båda halvor. Den är justerbar med P4 så lämplig arbetspunkt kan ställas in hos både V1 och V2. V2 får sin förspänning från anoderna på V1 och P1 justerar balansen hos alla 4 trioder. Oftast får man söka en kompromiss här om man inte har perfekt matchade halvor av rören. Är det riktigt illa med matchningen kan R14 och R15 bytas mot en 200 ohm potentiometer.


C13 behövs bara en av till båda kanalerna.


Schema nätaggregat

Bild på nätaggregat schema

Klicka på bilden för en större version


Här används den enda transformatorn Hammond har som passar på grund av kravet på 8A på 6.3V. B+1 håller lite drygt 400V när slutrören har c:a 40mA tomgångsström. C-1 ligger på c:a -70V och C-2 som matar strömgeneratorerna hamnar på c:a -15V.


Man kan välja att montera DR2 i förstärkardelen istället, då tas C7 bort då C13 i förstärkaren tar över rollen. R1 och R2 har dubbel roll, dels ladda ur kondensatorerna vid avslag, dels lyfta upp glödspänningen en bit ovan jord. Primären på transformatorn är kopplad för 230V.